• projektowanie, rewaloryzacja terenów zielonych
 • usługi w zakresie  zieleni drogowej,
 • usługi w zakresie zieleni publicznej,
 • usługi w zakresie zieleni prywatnej,
 • meble miejskie,
 • kładki parkowe dla pieszych i rowerzystów,
 • mostki parkowe,
 • mozaika ogrodowa i parkowa, zegary parkowe z  kwiatów i mozaiki,
 • pomosty na stawach, jeziorach i nabrzeżach,
 • ekrany przeciwolśnieniowe z drewna,
 • wieże widokowe z drewna,
 • gospodarka drzewostanem
zdjecieeko