REALIZACJA: Kudowa Zdrój – Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego Kudowa Zdrój.

Nasadzenia zieleni parkowej w zakresie wykonania białego ogrodu oraz nasadzenia roślin wodnych w Kudowie Zdroju.

Realizacja firmy EKOLAS, w ramach projektu pod nazwą “Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju – etap IV współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013″.

Zakres wykonawstwa:
- wykonaniu nasadzeń zieleni,
- założeniu trawnika,
- wkomponowaniu brył białego kamienia,
- wykonaniu i ustawieniu tablicy informacyjnej,
- montaż trzech grup konstrukcji wraz z ich obsadzeniem na Stawie Parkowym,
- montaż podestów dla ptactwa wodnego.

Inwestor: Gmina Kudowa Zdrój
Lokalizacja: Kudowa Zdrój
Projekt: mgr inż arch Tetyana Novosao, mgr inż arch Wioletta Trytko
Wykonawca: EKOLAS
Data: 2014