REALIZACJA: Modernizacja Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu

Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu. Edukacja ekologiczna szansą na zachowanie potencjału  środowiskowego Zgorzelca.

Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu obejmowała zadania związanie głównie z przygotowaniem terenu dla odwiedzających park spacerowiczów jak również rowerzystów (także ekstremalnych).

Szczególną częścią realizacji było oczyszczenie i odnowienie w znacznym stopniu linii brzegowej Nysy. Podczas prac związanych z tą częścią zadania pojawiły się komplikacje w postaci zalania terenu z powodu dużych opadów i fali powodziowej na Nysie, co jednak nie przeszkodziło w ukończeniu prac terminowo i solidnie.

Inwestor: Gmina Zgorzelec
Lokalizacja: Park Nadnyski
Projekt: mgr inż Grażyna Polanica - Traczyńska
Wykonawca: EKOLAS
Data: 2014