• Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu – Zielone płuca Popowic zadanie – w ramach WBO 2018
 • Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu – Mini park przy pętli w zadaniu inwestycyjnym Zielona Lipa i Widawa – ulice, mini park przy pętli i park Widawski – zadanie wyrzutowe w ramach WBO 2019
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach oraz ich pielęgnacja wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonanie przesadzeń drzew.
 • Gmina Międzybórz – zagospodarowanie terenu skweru wokół stawu
 • Gmina Wałbrzych – “Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele w celu oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW”
 • Zarząd Zieleni Miejskiej Poznań – „Budowa zespołu rekreacyjno-edukacyjnego w Parku Szelągowskim” w Poznaniu oraz „Remont parku mostem Królowej Jadwigi a mostem Świętego Rocha w Poznaniu – etap II”
 • Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław – Konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław oraz Wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenie iw otoczeniu leśnego Parku Przygody na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu.
 • Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu – prace wycinkowe i przecinkowe po liniami wN, sN oraz nN.
 • Energa Operator SA – prace wycinkowe i przecinkowe po liniami wN, sN oraz nN.
 • Energobud Leszno Sp. z oo, – prace wycinkowe i przecinkowe po liniami wN, sN oraz nN.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód SA, – prace wycinkowe i przecinkowe po liniami wN, sN oraz nN.
 • Enea Operator Sp.z o.o.  – Oczyszczanie pasa technologicznego linii WN i SN z drzew, krzewów oraz gałęzi.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe SA – Wycinka drzew i krzewów na linii kolejowej Jelenia Góra – Szklarska Poręba

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu – wycinki, cięcie techniczne i pielęgnacje.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – wycinki, cięcie techniczne i pielęgnacje oraz pod europejski Autostradowej Obwodnicy A8.
 • Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu – rewaloryzacja szaty roślinnej ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.
 • Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu – rewaloryzacja szaty roślinnej przy Zwierzynieckiej w Poznaniu wraz z montażem systemu nawadniającego.
 • Zarząd Dróg Miejskich z Poznaniu – rewaloryzacja szaty roślinnej ulicy przy Śniadeckich, wykonanie ozdobnego brukowania, montaż elementów wyposażenia architektury, dwuletnia pielęgnacja.
 • Mostostal Warszawa SA – wycinka oraz kompensacja przyrodnicza w ramach budowy Mostu Autostradowego przez Odrę.
 • Budimex SA – prace podwykonawcze w ramach realizacji kontraktów na wykonanie Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego S11, autostrada A1 odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie, węzły węzłów Walichnowy (Wieluń) w ciągu trasy S8.
 • Astaldi SpA – prace podwykonawcze w ramach realizacji kontraktu “Zaprojektowanie i ta opcja drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko – węzeł Widawa Wrocław”.
 • Gmina Syców – Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sycowie – etap I.
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcych uczniów na uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi.
 • Gmina Duszniki-Zdrój – Renowacja zagospodarowania Rynku współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 • Gmina Polanica Zdrój – Rewitalizacja Parku Leśnego w Polanicy Zdroju.
 • Gmina Twardogóra – Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni – obszar I i II oraz zagospodarowanie ciągu dopływu rzeki Skoryni w Twardogórze.
 • Gmina Szczytniki – Rewaloryzacja zabytkowego parku w miejscowościach Szczytniki oraz Rewaloryzacja miasta w miejscowości Iwanowice.
 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krotoszyn – usługi z gospodarki leśnej.
 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Antonin – usługi z zakresu gospodarki leśnej.
 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Taczanów – usługi z gospodarki leśnej.
 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jarocin – usługi z gospodarki leśnej.