• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu – wycinki, cięcia techniczne i pielęgnacje.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – wycinki, cięcia techniczne i pielęgnacje oraz pod budowę Autostradowej Obwodnicy A8.
 • Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą Poznaniu -  rewaloryzacja szaty roślinnej ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.
 • Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą Poznaniu – rewaloryzacja szaty roślinnej przy ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu wraz z montażem systemu nawadniającego.
 • Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą Poznaniu – rewaloryzacja szaty roślinnej przy ulicy Śniadeckich, wykonanie ozdobnego brukowania, montaż elementów małej architektury, dwuletnia pielęgnacja.
 • Mostostal Warszawa S.A. – wycinka drzew oraz kompensacja przyrodnicza w ramach  budowy Mostu Autostradowego przez Odrę.
 • Budimex S.A. -  prace podwykonawcze w ramach realizacji kontraktów na wykonanie Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego S11, budowę autostrady A1 odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie, budowę węzła Walichnowy (Wieluń) w ciągu trasy S8.

 • Zarząd Zieleni Miejskiej Poznań – „Budowa zespołu rekreacyjno-edukacyjnego w Parku Szelągowskim” w Poznaniu oraz „Remont parku pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Świętego Rocha w Poznaniu – etap II”.
 • Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław – Konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław oraz  Wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenie i w otoczeniu leśnego Parku Przygody na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu.
 • Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu – prace wycinkowe i przecinkowe po liniami wN, sN oraz nN.
 • Energa Operator S.A.- prace wycinkowe i przecinkowe po liniami wN, sN oraz nN.
 • Energobud Leszno Sp. z o.o., – prace wycinkowe i przecinkowe po liniami wN, sN oraz nN.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Zachód S.A.,- prace wycinkowe i przecinkowe po liniami wN, sN oraz nN.
 • Gmina Syców – Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sycowie – etap I.
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi.
 • Gmina Duszniki-Zdrój – Renowacja zagospodarowania Rynku współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 • Gmina Polanica Zdrój – Rewitalizacja Parku Leśnego w Polanicy Zdroju.
 • Gmina Twardogóra – Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni – obszar I i II oraz zagospodarowanie ciągu dopływu rzeki Skoryni w Twardogórze.
 • Gmina Szczytniki – Rewaloryzacja zabytkowego parku w miejscowości Szczytniki oraz Rewaloryzacja rynku w miejscowości Iwanowice.
 • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krotoszyn – usługi z zakresu gospodarki leśnej.