REALIZACJA: Rewaloryzacja parku pocysterskiego w Owińskach – strefa rekreacji dla dzieci niewidomych

Realizacja obejmowała roboty budowlane polegające na rewaloryzacji kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”.

Zamierzeniem odtworzenia odtworzenia klimatu ogrodu barokowego parku krajobrazowego oraz wkomponowanie w ich krajobrazach przy punktach dydaktycznych do nauki orientacji przestrzennej przez dzieci niewidome i niedowidzące. Projekt służy przygotowaniu dzieci mieszkających i uczących się w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych do codziennego życia w świecie ludzi widzących w tym świecie. Nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, zapachem, odbierania z miejsca strukturami. Odbywa się do przy pomocy ścieżkiek, ścieżki, pliki, pliki, podsystemy stałe i mobilne.

INWESTOR  : POWIAT POZNAŃSKI

LOKALIZACJA:  OWIŃSKA

WYKONAWCA  : EKOLAS

DANE:  2014

NEWS: Rewaloryzacja parku pocysterskiego w Owińskach – strefa rekreacji dla dzieci niewidomych

Realizacja obejmowała roboty budowlane polegające na rewaloryzacji kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”.

Zamierzeniem odtworzenia odtworzenia klimatu ogrodu barokowego parku krajobrazowego oraz wkomponowanie w ich krajobrazach przy punktach dydaktycznych do nauki orientacji przestrzennej przez dzieci niewidome i niedowidzące. Projekt służy przygotowaniu dzieci mieszkających i uczących się w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych do codziennego życia w świecie ludzi widzących w tym świecie. Nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, zapachem, odbierania z miejsca strukturami. Odbywa się do przy pomocy ścieżkiek, ścieżki, pliki, pliki, podsystemy stałe i mobilne.

INWESTOR  : POWIAT POZNAŃSKI

LOKALIZACJA:  OWIŃSKA

WYKONAWCA  : EKOLAS

DANE:  2014