REALIZACJA: Rewitalizacja Parku w Sycowie

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sycowie – etap I

Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Sycowie realizowany w latach 2010 – 2012. Zakres prac który obejmował kompleksową renowację i rewitalizację zdegradowanego terenu wieloetapowych działań na wielu polach.

Tak zwane zielone płuca Sycowa zaprojektowano na styl parku angielskiego, z zabytkowym starodrzewem i architekturą, łączy w sobie wartości przyrodnicze, duchowe i historyczne, nawiązując do miejsca pozostawionego miastu przez arystokratyczny ród Bironów von Curland, dawnych właścicieli kompleksu pałacowo-parkowego.

Teren poddany rewitalizacji to ok. 40 ha parku, jednakże w części południowej park płynnie przechodzi w część leśną, poprzecinaną łąkami i strumieniami, z ukrytym w zadrzewieniach kolejnym stawem. Układ ścieżek pozwala odbyć atrakcyjną wycieczkę, zarówno pieszą, jak i rowerową, umożliwiając dotarcie nawet do pobliskiego arboretum leśnego. Obszar rewitalizacji parku podzielono na cztery części tzw. strefy.

Inwestor: Gmina Syców
Lokalizacja: Syców
Projekt: mgr inż. Kinga Smardz
Wykonawca: EKOLAS
Data: 2012