REALIZACJA: Rewitalizacji parku w Walimiu

Rewitalizacji parku zlokalizowanego przy ul. T. Kościuszki w Walimiu – “Pępek Krainy Sowiogórskich Tajemnic w centrum Gminy Walim” w Walimiu.

Zakres prac na terenie parku obejmował m.in.:
- przygotowanie terenu oraz prace ziemne,
- prace związane z wykonaniem fundamentów
i innych elementów z betonu
- wykonanie konstrukcji drewnianych altan
- prace instalatorskie (przyłącze wodne
i kanalizacyjne oraz instalacja toaletach publicznych)
- instalacje elektryczne oraz zewnętrzna sieć kablowa oraz iluminacja drzewa
- pozostałe prace (utwardzenie placu i ogrodzenie boksu śmietnikowego, monitoring).

Inwestor: Gmina Walim
Lokalizacja: Walim
Projekt: mgr inż arch Maria Kisielow-Schulz
Wykonawca: EKOLAS
Data: 2014