REALIZACJA: Zagospodarowanie terenu w Międzyborzu

Przedmiotem zamówienia było zagospodarowanie terenu w Międzyborzu w celu stworzenia ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. W ramach prac wykonano nawierzchnie, trawniki, nasadzenia drze i krzewów, a także łąkę kwietną. Wykonano również palenisko z oświetleniem oraz latarnie parkowe z oświetleniem solarnym.

 

NEWS: Zagospodarowanie terenu w Międzyborzu

Przedmiotem zamówienia było zagospodarowanie terenu w Międzyborzu w celu stworzenia ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. W ramach prac wykonano nawierzchnie, trawniki, nasadzenia drze i krzewów, a także łąkę kwietną. Wykonano również palenisko z oświetleniem oraz latarnie parkowe z oświetleniem solarnym.