REALIZACJA: Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Skorynia w Twardogórze

Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni – obszar I i II oraz zagospodarowanie ciągu dopływu rzeki Skoryni w Twardogórze

Realizacja projektu prowadzona była na terenie leżącym wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze, obszarze który wcześniej był miejscem niezagospodarowanym i nieużywanym przez mieszkańców. Projekt wykonany i zrealizowany przez  zespół architektów krajobrazu i pracowników odpowiedzialnych za prace realizacyjne obejmował wykonanie ciągów pieszo-jezdnych dostosowanych do potrzeb pieszych, biegaczy i rowerzystów, parkingu, rozplanowanie lokalizacji elementów małej architektury z uwzględnieniem potrzeb odwiedzających park (plac zabaw dla dzieci znajdujący się w cieniu dębu czy ławki ustawione  i w słońcu i w cieniu).

Projektantki w planie zagospodarowania terenu zaproponowały stworzenie ścieżki zdrowia z elementami siłowni zewnętrznej oraz toru do gry w bule. Oczywiście gro prac stanowiło doprowadzenie terenu do stanu w którym prace mogą być w ogóle prowadzone – oczyszczenie z ogromnej ilości śmieci, zalegającego gruzu oraz wykonanie koniecznych wycinek i cięć pielęgnacyjnych.

Dodatkowo, na terenie zaplanowane i zrealizowane zostały nowe nasadzenia wpisujące się w charakter miejsca.

Inwestor: Gmina Twardogóra
Lokalizacja: Twardogóra
Projekt: mgr inż Barbara Rapacz, mgr inż Patrycja Serafin
Wykonawca: EKOLAS
Data: 2013