REALIZACJA: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego we Wrocławiu

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Świdnicka, Oławska, Szewska usytuowanego przy ul. Świdnickiej 2-4 , ul. Oławskiej 1-5, Szewskiej 78,79.

Projekt realizowany we Wrocławiu, Inwestorem był Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu który prowadzi cały program prac polegający na ulepszeniu stanu wrocławskich podwórek, sprawienie żeby były miejscem przyjaznym mieszkańcom, żeby mogły stać się miejscem odpoczynku, rekreacji i praktycznego użytkowania. Realizacja wprowadzona była w końcówce 2013 roku.

Zakres prac był szeroki, zbliżony do Twardogóry z wyłączeniem przygotowania projektu. Prace obejmowały przygotowanie terenu – usunięcie śmieci, elementów zabudowy takich jak np. kominy wentylacyjne nieistniejących bunkrów, wyrównanie terenu i przygotowanie go pod nawierzchnie elastyczne oraz ciągi piesze. W realizacji znalazły się również prace związane z przygotowaniem i montażem elementów małej architektury – ławki, osłona śmietnikowa, oświetlenie, itp. W trakcie trwania prac na podwórzu które jest również częściowo podwórzem należącym do budynku w którym znajduje się galeria BWA udało się nam nawiązać współpracę z zespołem galerii. Tym sposobem staliśmy się wykonawcą instalacji artysty Jakuba Szczęsnego. Aureola jest projektem dopełniającym realizację i wpisującym się w odmienione przez nasz zespół podwórko.

Inwestor: ZZK Wrocław
Lokalizacja: Wrocław
Projekt: mgr inż arch Ewa Mączyńska-Szymczak
Wykonawca: EKOLAS
Data: 2014