Nasze realizacje

Nowoczesny ogród na ulicy Bakaliowej

W ogrodzie tym dominuje ład i harmonia. Szarość betonu oraz biały kamień jest idealnym uzupełnieniem dla kwitnących roślin. Zastosowano tutaj geometryczne kształty, które dodają elegancji. Mimo swojego charakteru ogród zachęca do spędzania w nim czasu.

Ogród leśny na ulicy Przyjaźni

Dom z ogrodem w otoczeniu lasu jest marzeniem wielu osób. Jednak potrzeba do tego dużej przestrzeni. Tutaj stworzyliśmy namiastkę tego. Miejsce w którym można zrelaksować się na tarasie i spoglądać na rośliny, które nadają miejscu leśny klimat. Ważne jest też nasłonecznienie, które występuje tylko w części dnia. Przez resztę czasu panuje tu przyjemny chłód i cień.

Mini Park przy pętli Kminkowa

Inwestycja ta miała na celu wykreowanie miejskiego wnętrza o charakterze parkowym, które będzie pełniło funkcję społeczną, a także włączy teren za pomocą nowych powiązań funkcjonalnych oraz przestrzennych w szerszy kontekst urbanistyczny. Wykonanie prac ogrodniczych polegało na nasadzeniu tutaj drzew i krzewów oraz stałą pielęgnację tego miejsca.

Nasadzenia kompensacyjne w Obornikach Śląskich

Projekt nasadzeń obejmował wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za usuwane drzewa i krzewy, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjami na wycinkę drzew i krzewów. Projekt ten przewidywał: a) prace przygotowawcze; b) wykonanie nasadzeń roślinnych; c) trzyletnią pielęgnację wykonanych nasadzeń w okresie gwarancyjnym.

Wykonanie nasadzeń w parku Polana Popowicka

Przedmiotem inwestycji było wykonanie nasadzeń drzew i skupin krzewów wokół projektowanych terenów rekreacyjnych i wzdłuż alejek parkowych.

Nasadzenia drzew na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania pn. „Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu – Zadanie III”, którego przedmiotem było usunięcie uschniętych drzew oraz zakup i wykonanie nasadzeń zieleni przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu pomiędzy ul. A. Mickiewicza, al. I.J. Paderewskiego i nieopodal rzeki Odry wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji.

Zielony dach i zielona ściana w Trzebnicy

W Urzędzie Gminy w Trzebnicy wykonano zieloną ścianę która m.in. oczyszcza powietrze, obniża temperaturę otoczenia, reguluje temperatury wewnątrz budynku, jak również zwiększa różnorodność gatunkowa w miastach. Utworzono również zielony dach który pomaga m.in. tłumić hałas, oczyszczać powietrze oraz spełnia funkcje termoizolacyjne.

Park Widawski

Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac związanych z założeniem zieleni takich jak przygotowanie terenu oraz nasadzenia nowych krzewów i bylin.

REWALORYZACJA PARKU POCYSTERSKIEGO W OWIŃSKACH

Realizacja obejmowała roboty budowlane polegające na rewaloryzacji kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”.

Zamierzeniem odtworzenia odtworzenia klimatu ogrodu barokowego parku krajobrazowego oraz wkomponowanie w ich krajobrazach przy punktach dydaktycznych do nauki orientacji przestrzennej przez dzieci niewidome i niedowidzące. Projekt służy przygotowaniu dzieci mieszkających i uczących się w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych do codziennego życia w świecie ludzi widzących w tym świecie. Nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, zapachem, odbierania z miejsca strukturami. Odbywa się do przy pomocy ścieżkiek, ścieżki, pliki, pliki, podsystemy stałe i mobilne.